Rehabilitasyon Merkezi Açmak Kazandırır Mı? Belgeler Neler?

Rehabilitasyon merkezi açmak için plan yapan kişilerin bilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Yazımızda tüm bu hususlar ile beraber iş kurma sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair detaylardan bahsedeceğiz. İşte rehabilitasyon merkezi açmak için yapılması gerekenler!

0 2.134

Rehabilitasyon merkezi açmak istiyorum fakat buna dair hiçbir bilgim yok, ne kadar kazandırır ve hangi belgeler gerekli, bana ne kadar maliyeti olur diyorsanız yazımızı başlıklar hâlinde takip edebilirsiniz. Rehabilitasyon merkezleri, insanların tedavi görüp fiziki sağlık sorunlarına yönelik çözümler bulduğu ve eski sağlıklarına dönebildikleri merkezler olarak bilinmektedir. Bu merkezlerde zihinsel ve bedensel engellilere yönelik tedaviler de sağlanmaktadır. Ancak her isteyenin rehabilitasyon merkezi açamayacağını ifade etmek gerekir.

Özel Eğitim Merkezi Açmak

Özel eğitim merkezi açmak, her sektörde olduğu gibi belirli maliyet gerektiren bir iştir. Bu merkezlerin açılacağı mekanların metrekare alanlarının büyük yapıda olması gerekmektedir. Çalıştırılacak olan doktorların unvan dereceleri de yüksek olacağından bu alandaki maliyetler de artacaktır. Diğer işlere nazaran biraz daha sermaye gerektiren rehabilitasyon merkezi açmak isteyen kişiler, bir yandan da destek alabilecekleri yerleri araştırmaktadır. Bu alanda kredi sağlayabilmek amacıyla bankalara yönelmektedir.

Özel eğitim merkezi açmak için bankaların teşvik ve kredileri en çok tercih edilen gelir kaynaklarından olmaktadır. Bu anlamda girişimciler istedikleri bankalara kredi başvurusu yapabilmektedir. Başvuru sırasında iş planının mutlaka götürülmesi gerekmektedir. Zira işin tutabilirlik derecesini ölçmek isteyen bankalar, girişimcilere ona göre kredi sağlamaktadır.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir

Alanında uzman olan kişiler tarafından, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere destek eğitimi veren Rehabilitasyon Merkezi Nedir? Sorusuna yanıt almış olacaksınız. Uzman gözetiminde gerçekleştirilen denetlemeler neticesinde, yaşıtlarından farklı olduğu belirgin şekilde ortaya konan ve özel eğitim programlarına dahil olmaları önerilen kişiler için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmektedir. Zihinsel, işitsel, bedensel veya görme yetersizliği olan kişiler, otizm veya down sendromlu bireysel, Disleksi gibi öğrenme güçlüğü yaşayan kişiler ve dikkat eksikliği problemiyle karşılaşanlar için kendilerini gerçekleştirmelerine olanak veren programlar hazırlanmaktadır.

Özellikle bu tür problemlerle karşı karşıya kalan aileler tarafından araştırılan Rehabilitasyon Merkezleri aracılığıyla eğitim alınabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Böylelikle sınıf seviyesi geri durumda olan bireyler için tam zamanlı kaynaştırma uygulamasına yer verilmektedir.

Rehabilitasyon Merkezi Nedir? Sorusuna yanıt arayan anne-babaların bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Buna göre gelişimsel olarak birtakım sorunlarla karşılaşan, kaza veya sakatlık geçmişi bulunan ve bu nedenle de günlük yaşamda kendisine yetebilecek konuma gelmek isteyenlerin iyileştirme çabaları göz önünde bulundurulmaktadır. Hareket fonksiyon kaybında, şizofreni gibi ruhsal hastalıklarda veya öğrenme güçlüklerinde kişilerin sosyal yaşama adapte olabilmeleri için hizmet veren kuruluşlardır.

Engelli bireylerin veya özel eğitime gereksinim duyanların Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri aracılığıyla müracaat edebilecekleri Rehabilitasyon Merkezlerinde akranları ile bir arada öğrenim görme fırsatı tanınmaktadır. Böylece kalabalık ortamlarda daha sıkıntılı olan bu süreçlerin kolaylaştırılması ve bireylerin kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamların sağlanması mümkün hale gelmektedir.

Rehabilitasyon Açmak İstiyorum

Her Rehabilitasyon açmak istiyorum diyen kişinin bu hedefini gerçekleştiremeyeceğinden yukarıda bahsetmiştik. Peki kimler rehabilitasyon merkezi açabilir? Şimdi ona bir göz atalım.

Bu sektöre girmek için gerekli sermayeye sahip olan, bu iş alanındaki gerekli tüm izin ve belgeleri temin edebilen herkes bu kurumları açabilmektedir. Temin edilmesi gereken belgeler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Nüfus cüzdanı örneği,
 • İkametgah ilmühaberi,
 • Adli sicil kaydı,
 • En az ilkokul mezunu olunduğunu gösteren belge,
 • Sağlık kurulu raporu,
 • Vergi borcu ve Sosyal Sigortalar Kurumuna herhangi bir prim borcunun olmadığını gösteren belge,
 • Özel hukuk tüzel kişilerin için rehabilitasyon merkezinin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu ve şirket ilanının yayınlandığını gösteren nitelikteki ticaret sicil gazetesi,
 • Özel hukuk tüzel kişiler için vergi levhası ve imza sirküleri,
 • Özel hukuk tüzel kişileri tarafından gösterilecek olan temsilciden vakıf ve dernekler için yönetim kurulu üyesi olduğuna dair noterden tasdik ettirilmiş belge ve karar örneği, *Merkezin açılışının dernek tüzüğünde yer aldığına dair gösterir belge,
 • Yine özel hukuk tüzel kişiler tarafından gösterilecek olan temsilcinin, sermaye şirketleri adına, hissedarlar arasından olduğunu kanıtlar nitelikteki noter tasdiki bulunan belge ve karar örneği.

Tüm tüm bu belgelere sahip olan kişiler, gerekli izinleri de aldıktan sonra maliyetleri doğrultusunda istedikleri rehabilitasyon merkezlerini açabilmektedir. Bu merkezlere sahip olacak kişilerin kuracakları işyeriyle güncel olarak irtibatta kalması ve sürekli ilgilenmesi gerekmektedir. Genellikle yeni kararların alındığı bu iş sürecinde kurucu kişinin bilinçli olması önem arz etmektedir.

Rehabilitasyon Merkezi Nasıl Açılır

Rehabilitasyon merkezi açmak isteyen kişiler, öncelikle bulundukları ilin belediyesine müracaat ederek hangi belgeleri hazırlamaları gerektiği hakkında bilgi edinmelidir. Daha sonra belediyeden gerekli izin ve ruhsat belgelerini almaları gerekmektedir. Çünkü bu belgeler olmadan rehabilitasyon merkezi açmak mümkün değildir. Onun dışında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yönetmeliği ile genelgesine ulaşarak incelenmesi, o doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

Merkezin açılacağı yer, iş yapması yönünden büyük önem teşkil eder. Bu yerin illa kalabalık ya da çok merkezi bir konumda olması şart değildir. Aksine tedavi merkezi olan bu yer, o tarz kalabalık mevkilerden biraz daha uzak olursa daha faydalı olacaktır. Ancak yine de çok uzak ve tenha yerler tercih edilmemelidir.

Rehabilitasyon merkezi açmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da merkezin ulaşım imkanıdır. İnsanların buraya kolaylıkla ulaşabilmelerine olanak sağlayacak bir yer seçimi tercih edilmelidir.

Gerekli izin ve belgeler temin edilip mekan seçimi yapıldıktan sonra bu alanda görev yapan doktor ve personellerin de merkezde yer alması gerekmektedir. Bu kişiler, alanında uzman ve ilgili belgelere sahip olan nitelikteki doktorlardan oluşmalıdır. Fizik tedavi doktorları ve diğer işlerde görev alacak olan personellere belli bir ücret verilmesi, rehabilitasyon merkezi açmak konusunda bilinmesi gereken kriterlerdendir.

Son olarak bu sektöre girmeyi düşünen girişimciler, hatırı sayılır bir kazanç elde edebilmek adına iyi derecede reklam yapmalıdır. Daha açılış aşamasında bile reklam yaparak dikkat çekmeye başlanabilir. Öyle ki rehabilitasyon merkezinin üst kısımlarına ve camlarına büyük pankartlar halindeki afişler asılarak reklam yapılabilir. Onun dışında broşür bastırılıp dağıtılabilir. Bir açılış töreni düzenlenerek merkezin faaliyete geçtiği herkese ilan edilebilir. Diğer yandan tüm sosyal medya platformlarında merkeze ait sayfalar oluşturulup bir web sitesi açılabilir. Rehabilitasyon merkezi açmak isteyen girişimcilerin, tüm reklamlarında personel kadrosuna dair bilgiler, fiyatlandırmaya dair bilgiler, gerekli eğitimlere dair bilgiler ve merkezin konumuna dair net bilgilere mutlaka yer vermesi gerekmektedir.

Rehabilitasyon Merkezi Açma Maliyeti

Rehabilitasyon merkezi açmak için kesin bir tutar belirlemek mümkün değildir. Çünkü iş yerinin kiralanması ya da satın alınmasına dair masraflar mekanın büyüklüğüne ve konumuna göre değişiklik gösterecektir. Bunun dışında merkezin içine alınması gereken teknik malzemelerin tutarları da yaklaşık olarak 15 bin ile 30 bin TL arasında farklılık göstermektedir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Bulunması Gereken Bölümler

 1. En az 10 m2 bir alana sahip müdür odası,
 2. En az 8 m2 bir alana sahip müdür yardımcısı odası,
 3. Öğretmenler odası,
 4. Görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelli bireyler için bireysel ve grup eğitim odaları,
 5. Özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için bireysel ve grup odaları,
 6. Mutfak ve oturma grubundan oluşan uygulama evi alanı,
 7. Tuvaletler ve lavabolar,
 8. İhtiyaca cevap verecek büyüklük ve nitelikte olan görüşme odası.

Rehabilitasyon Merkezi Ne Kadar Kazandırır

Bu sektörde elde edilecek kazançlar bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Merkezin hangi şehirde kurulacağı, kaç personel çalıştırılacağı, işyerinin kira olup olmaması, mekanın büyüklüğünün ne kadar olduğu ve çevrede ne kadar rakibin var olduğu gibi etkenler, kazanç üzerinde doğrudan etkili olan faktörlerdir. Ancak işini iyi oturtmuş bir rehabilitasyon merkezi sahibinin aylık 10 bin TL‘den aşağı bir rakam kazanmayacağını ifade etmek yanlış olmaz. Ancak şunu da belirtmekte fayda var ki, merkezin kurulduğu ilk aylardan bu ücretlerin kazanılmasını beklemek de doğru bir düşünce olmaz.

Tavsiye Bağlantı: Vodafone Bayi

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Açmak

Bilindiği üzere sağlık sektörü her daim iyi kazançlar getirmektedir ve getirmeye de devam edecektir. Ülkemizdeki insan sayısının artması ile birlikte bedensel ve zihinsel engelli sayısında da yaşanan artış göz önüne alındığında, bu sektörün önü açıktır. Diğer yandan rehabilitasyon merkezi açmak pek bilinmeyen bir iş fikridir ve bu da bu sektörü seçilebilir kılmaktadır.

Özel eğitim merkezlerini açabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar mevcuttur. Bu şartlar şu şekilde ifade edilebilir:

 • Öncelikle merkezde özel eğitim öğretmeni ve fizik tedavi doktoru bulundurmak şarttır.
 • Bu merkeze %3 oranında ücretsiz öğrenci alma zorunluluğu vardır.
 • Öğrenciler için servis tutulması kesinlikle zorunlu tutulmaktadır.
Bu Yazılar İlgini Çekebilir
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et Detayları Oku